Επαγγελματικό Λύκειο

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

  • το δευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών τριετούς φοίτησης.
  • το μεταλυκειακό έτος ? τάξη Μαθητείας, που αποτελεί μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών, η φοίτηση είναι προαιρετική και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Η φοίτηση στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.