Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Οι μαθητές μας, αποκτώντας πτυχίο των Ειδικοτήτων του Τομέα, έχουν τη δυνατότητα  να εργαστούν άμεσα και να ανταποκριθούν επιτυχώς σε προκηρύξεις εργασίας. 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Δημόσιες Υπηρεσίες – Οικονομικές Υπηρεσίες Υπουργείων
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις – Φοροτεχνικά Γραφεία
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Τοπική Αυτοδιοίκηση
 • Υπηρεσίες Υγείας – Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Χρηματιστηριακά Γραφεία

Αποτελούν ικανά στελέχη και μπορούν με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών:

 • να τηρούν λογιστικά βιβλία
 • να εκδίδουν – ελέγχουν και ταξινομούν παραστατικά της οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 • να απασχοληθούν ως υπεύθυνοι πωλήσεων
 • να παρακολουθούν την κίνηση πελατών/προμηθευτών και να φροντίζουν την είσπραξη και εξόφληση οφειλών
 • να διεκπεραιώνουν τραπεζικές – φορολογικές – ασφαλιστικές εργασίες
 • να συντάσσουν εμπορικές επιστολές – εκθέσεις – αναφορές
 • να οργανώνουν συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι απόφοιτοι της Ειδικότητας μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Τουριστικό Συγκρότημα – Ξενοδοχειακές Μονάδες
 • Κάμπινγκ – Κατασκηνώσεις
 • Τουριστικά Γραφεία

Με τη βοήθεια νέων τεχνολογιών:

 • αποτελούν ικανά στελέχη υποστήριξης όλων των τμημάτων μεγάλων Ξενοδοχειακών μονάδων
 • ως στελέχη του τμήματος υποδοχής συμπληρώνουν, ταξινομούν και αρχειοθετούν τα κατάλληλα έντυπα από την άφιξη μέχρι και την αναχώρηση των πελατών
 • διευκολύνουν την επαφή ανάμεσα στα τμήματα του Ξενοδοχείου
 • διαμορφώνουν ανταγωνιστικά τουριστικά πακέτα
 • διεκπεραιώνουν εξωτερικές εργασίες