ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ . . .


Στα πλαίσια της πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ." έχει προσληφθεί στο σχολείο μας ψυχολόγος.
Η κ. Τσιράκη Σοφία είναι διαθέσιμη για όποιον/α μαθητή/τρια ή γονέα την χρειαστεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
psychologos1epalperama
@gmail.com
(παρακαλείστε να γράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία: ονομ/νυμο και τάξη, και οι γονείς ονομ/νυμο και τάξη του παιδιού).

Επιμορφωτικό Έργο Καθηγητών-Καθηγητριών

 

__

 

 

Την Παρασκευή 19/10/2018 καθηγητές από σχολεία του Πειραιά παρακολούθησαν στο σχολείο μας βιωματικό σεμινάριο σχετικά με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες βοηθούν μαθητές με "Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες" (μαθησιακές δυσκολίες). Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο διάχυσης του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες ήταν ενθουσιώδης, καθώς η πρωτοτυπία και αποτελεσματικότητα των νέων διδακτικών πρακτικών μπορούν να κινητοποιήσουν το σύνολο των μαθητών.
(Κωδικός Προγράμματος Erasmus+ 2017-1-EL01-KA102-035546).