1° ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

Σημειώσεις Μηχανολόγων 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ.....ΦΡΑΓΚΟΣ Θ.        ΠΕ 17.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Στο σχολείο μας 1ο ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / 7οΕΚ Α΄ΠΕΙΡΑΙΑ(ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ)

πρόκειται να υλοποιηθεί πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής από μέλη του ελληνικού ινστιτούτου μοτοσυκλέτας  (Μοτοθέσις)


σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζουμε την μοτοσυκλέτα και τον ασφαλή τρόπο χρήσης της

Οι ομιλίες που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες β/θμιας εκπ/σης , εντάσσονται στα προγράμματα Αγωγής Υγείας με θεματολογία σχετική με την κυκλοφοριακή αγωγή

 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 

Οι ειδικότητες του μηχανολογικού τομέα που θα λειτουργήσουν για το νέο σχολικό έτος για την Β΄ τάξη του ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ είναι οι εξης; 

1 Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

2 Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

3 Τεχνικός Οχημάτων

Για την Γ΄ΤΑΞΗ του παλαιού ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

1 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2  ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

3  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014-15

Στα μαθήματα των πανελλαδικών του μηχανολογικού τομέα υπάρχει μια αλλαγή στο μάθημα εγκαταστάσεις ψύξης 2
Συγκεκριμένα έχουν προστεθεί οι σελίδες 52-80 και η συντήρηση των πύργων ψύξης σελίδες 254-255
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ
ΦΕΚ 2420Β/10-9-2014 σελίδα 30243

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΑΛ

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΟΙ ΕΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑΛ: 

  1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
  3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Μαθήματα γενικής παιδείας Β ΤΑΞΗΣ

Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες

Νεοελληνική λογοτεχνία 1 ώρα

Άλγεβρα 2 ώρες

Γεωμετρία 1 ώρα

Φυσική 2 ώρες

Χημεία 2 ώρες

Φυσική Αγωγή 1ώρα

Ξένη γλώσσα-Αγγλικά 1 ώρα

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ 

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2 ώρες

Νεοελληνική λογοτεχνία

1 ώρα

Άλγεβρα

2 ώρες

Γεωμετρία

1 ώρα

Φυσική

2 ώρες

Χημεία

2 ώρες

Φυσική Αγωγή

1ώρα

Ξένη γλώσσα-Αγγλικά

1 ώρα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Κατεργασίες Μετάλλων − Συγκολλήσεις

3Θ+4Ε

2.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+2Ε

3.

Μηχανολογικό Σχέδιο

4.

Τεχνολογία Υλικών Μηχανολογικών Κατασκευών

5.

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

2Θ+3Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Εργαλειομηχανές

2Θ+3Ε

4.

Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού

3Θ+3Ε

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση με Η/Υ

6.

Μηχανολογικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκατα− στάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμικές Εγκαταστάσεις Ι

3Θ+5Ε

2.

Θερμάνσεις Ι − Τεχνολογία Καυσίμων

3.

Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Κεντρικών Θερμάνσεων

2Θ+3Ε

4.

Σχέδιο Ειδικότητας (και με Η/Υ)

5.

Εναλλακτικά Συστήματα Θέρμανσης – Εξοικονόμηση Ενέργειας

6 http://malavoi3.martinique.univ-ag.fr/tramil/fototeca/miniatures/t2/kamagra-prix.html.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Θερμικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

3Θ+4Ε

4.

Θερμάνσεις ΙΙ

5.

Συσκευές Αερίων Καυσίμων

2Θ+2Ε

6.

Ειδικές Εφαρμογές Η/Υ

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Ψύξης και Ψυκτικές Εγκαταστάσεις

4Θ+4Ε

2.

Βασική Μεταλλοτεχνία και Συγκολλήσεις Μετάλλων

2Θ+3Ε

3.

Βασική Ηλεκτρολογία

2Θ+3Ε

4.

Τεχνικό – Μηχανολογικό Σχέδιο

5.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού και Αερισμού

4Θ+4Ε

4.

Βιομηχανική και Εμπορική Ψύξη

5.

Μηχανολογική Σχεδίαση

Εγκαταστάσεων Ψύξης και

Κλιματισμού

6.

Συστήματα Ελέγχου, Ρύθμισης και Αυτοματισμού Εγκαταστάσεων Ψύξης και Κλιματισμού

1Θ+2Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

Ειδικότητα: Τεχνικός Οχημάτων

Β΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων

3Θ+3Ε

2.

Τεχνολογία Συστημάτων Οχημάτων

3Θ+3Ε

3.

Μηχανολογική Σχεδίαση Οχημάτων

4.

Εργαστήριο Βασικής Μηχανολογίας

5.

Βασική Ηλεκτρολογία − Ηλεκτρικό Σύστημα Οχημάτων

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας

ΣΥΝΟΛΟ

23

Γ΄ Τάξη

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Θερμορευστομηχανική

2.

Στοιχεία Μηχανών

3.

ΜΕΚ − Συστήματα Ψεκασμού −

Έλεγχος Εκπομπής Ρύπων −

Εναλλακτικά Καύσιμα

3Θ+3Ε

4.

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

1Θ+2Ε

5.

Συστήματα Αυτοκινήτων και Υβριδικά Συστήματα Οχημάτων

3Θ+3Ε

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

 

Σημειώσεις Μηχανολόγων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday65
mod_vvisit_counterYesterday45
mod_vvisit_counterThis week171
mod_vvisit_counterLast week135
mod_vvisit_counterThis month589
mod_vvisit_counterLast month881
mod_vvisit_counterAll days110360

Έχουμε: 52 επισκέπτες συνδεδεμένους
Your IP: 10.2.34.21
 , 
Today: Αυγ 24, 2017


H ιστοσελίδα του
1ου ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται από τον 
καθηγητή
Κοτσιφάκο Δημήτριο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ . . .


« Προσοχή επείγον!!!

Ξεκινά το 4ο έτος μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.»

Έχουμε 52 επισκέπτες συνδεδεμένους