ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ . . .


Στα πλαίσια της πράξης "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ." έχει προσληφθεί στο σχολείο μας ψυχολόγος.
Η κ. Τσιράκη Σοφία είναι διαθέσιμη για όποιον/α μαθητή/τρια ή γονέα την χρειαστεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
psychologos1epalperama
@gmail.com
(παρακαλείστε να γράψετε τα προσωπικά σας στοιχεία: ονομ/νυμο και τάξη, και οι γονείς ονομ/νυμο και τάξη του παιδιού).

                    Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ. Περάματος 


                    Διευθυντής: 

           κύριος Μουρατίδης Μάριος 

                  Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος

                  Μηχανολόγος Μηχανικός,

                  MSc, Καθηγητής Φυσικών Επιστημών 

                  MSc, Επιστήμης των Υλικών,

                   Ειδικευμένος στη Συμβουλευτική 

                   & τον Προσανατολισμό. 

                 

             

                     Υποδιευθυντές:

               

            κύριος Κατσάτσος Διονύσης 

                   Πτυχιούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός 


                    κύριος Πολίτης Χρήστος  

                    Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος - Μηχανικός

                    Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός - Μηχανικός 

                    MSc στην Ασφάλεια & Υγιεινή της Εργασίας