1° ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς

                                            Τομέας Πληροφορικής                                                                        

Τι στο καλό είναι αυτή η πληροφορική;

 • Σίγουρα δεν είναι μόνο Word, Excel, Power Point και Face book
 • Είναι μία επιστήμη που ασχολείται με
 • τη συλλογή και αποθήκευση δεδομένων
 • την επεξεργασία τους και
 • την αποθήκευση  και μετάδοση των χρήσιμων πληροφοριών που παράγονται.
 • Όλο αυτό γίνεται με τη βοήθεια του υπολογιστή και της τεχνολογίας γενικότερα

 

Γνωστικά αντικείμενα της πληροφορικής

 • Αρχιτεκτονική υπολογιστών
 • Λειτουργικά συστήματα
 • Προγραμματισμός υπολογιστών
 • Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων
 • Τεχνολογία πολυμέσων
 • Βάσεις δεδομένων
 • Υπηρεσίες διαδικτύου
 • Διαδικτυακές εφαρμογές

 

Περίγραμμα επαγγέλματος

Γενική Περιγραφή

  πληροφορική 1

Οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που έχει αποκτήσει ο απόφοιτος, καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο αντικειμένων που αφορούν στο υλικό, στο λογισμικό και στις υπηρεσίες Πληροφορικής. Μπορεί να ασχοληθεί με την εγκατάσταση, τη συντήρηση και τον χειρισμό του Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών του, τη διαχείριση απλών λογισμικών εφαρμογών, λειτουργικού συστήματος και εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, την παρουσίαση και προώθηση προϊόντων πληροφορικής σε πελάτες.

Στη Γ΄ τάξη η ειδικότητα συνεχίζεται ως: Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Υπολογιστών με ιδιαίτερη έμφαση σε γλώσσες και τεχνικές προγραμματισμού, διαχείρισης βασικών πακέτων λογισμικού και συντήρησης - λειτουργίας του Η/Υ.

 πληροφορική 2

Επαγγελματικές προοπτικές

Ο απόφοιτος έχει πρόσβαση σε επαγγέλματα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας επιπέδου ΙΙ, όπως αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να εργασθεί:

 • στην τεχνική υποστήριξη υπολογιστικών συστημάτων
 • στην πώληση προϊόντων πληροφορικής
 • στην τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού
 • στη διαχείριση τοποθεσίας στον Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών (Webmaster).

 

Μπορεί να εργαστεί με σχέση εξαρτημένης εργασίας

 • στο Δημόσιο τομέα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκπαιδευτικές μονάδες κ.α., καθώς επίσης και σε φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής.
 • Στον ιδιωτικό τομές, σε επιχειρήσεις που:

• κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα πληροφορικής

• σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες

• αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού

• προωθούν και πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού

 • ως ελεύθερος επαγγελματίας

                                                                                                      πληροφορική 3

 Αντικείμενο της εργασίας του αποφοίτου είναι

 • οι απλές εργασίες διαχείρισης τοπικού δικτύου υπολογιστών και υπηρεσιών διαδικτύου,
 • η ανάπτυξη απλών ολοκληρωμένων εφαρμογών με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών εργαλείων, πακέτων αυτοματισμού γραφείου και προγραμμάτων πολυμέσων,
 • η δημιουργία ιστοσελίδων και
 • η προώθηση προϊόντων πληροφορικής και ιδίως προϊόντων λογισμικού.

 

Ο απόφοιτος είναι ικανός να

 • σχεδιάζει ένα τοπικό δίκτυο,
 • παραμετροποιεί υλικό - λογισμικό δικτύου,
 • επιλέγει τα κατάλληλα δικτυακά υλικά,
 • διαχειρίζεται και να συντηρεί εφαρμογές δικτύου,
 • κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής
 • πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορικής
 • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πληροφορικής
 • αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου
 • διαχειρίζεται το Διαδίκτυο και εφαρμογές του διαδικτύου
 • δημιουργεί ιστοσελίδες και συντηρεί το περιεχόμενό τους

 

Σπουδές

Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2009/1992 (ΦΕΚ.18Α)

 

Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα:

 • να λάβουν άδεια εξασκήσεων επαγγέλματος
 • να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα τμήματα και στις σχολές των Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • να εγγραφούν στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) (κατά προτεραιότητα σε σχετικά με την ειδικότητά τους αντικείμενα)

 

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση     πληροφορική 4

 

Οι απόφοιτοι του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. (Ειδικότητα Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ) εξετάζονται πανελλαδικά στα εξής μαθήματα ειδικότητας (Ομάδα Α' & Β'):

 • Δομημένος Προγραμματισμός
 • Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

Εισάγονται στα εξής Τμήματα Α.Τ.Ε.Ι. :

 

 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
 • Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΟΠΛΑ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΣΜΥ)-ΣΩΜΑΤΑ
 • ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(Σ.Μ.Υ.Ν)
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)
 • ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α’ Τάξη)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

3

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Β’ Τάξη)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ (Γ’ Τάξη) zithromax buy online australia


Τα μαθήματα αναλυτικότερα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΝ (Α’ Τάξη)

Μάθημα: Εφαρμογές Πληροφορικής

 

 

Σχολικό βιβλίο: Αυτοματισμός Γραφείου

Συγγραφείς: Αικ.Γεωργοπούλου, Ν.Ιωαννίδης, Α.Κωστάκος, Ι.Παπαϊωάννου, Κ.Παπανδρέου, Δ.Φρυδάς

Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα, εργαστηριακά τόσο στον Τεχνολογικό κύκλο, όσο και στον κύκλο Υπηρεσιών. Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο μαθητής τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου για επαγγελματική χρήση και να μπορεί να υποστηρίζει πλήρως άλλους χρήστες.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Β’ Τάξη)

Μάθημα: Βασικές Αρχές Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας

 

 

Σχολικό βιβλίο: Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας

Συγγραφείς: Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Σταθόπουλος

Το μάθημα «Βασικές Αρχές της Πληροφορικής και της Ψηφιακής Τεχνολογίας» διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα (θεωρία) και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής στέρεες γνώσεις και συνολική εικόνα για την Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.

Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα Ι

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Λειτουργικά Συστήματα

Συγγραφείς: Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς

Το μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα» διδάσκεται 3 ώρες την εβδομάδα, 2 Θεωρητικά και 1 Εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής επαρκείς και στέρεες γνώσεις για το ρόλο και τη δομή ενός τυπικού Λειτουργικού Συστήματος και να μάθει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον ένα σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα.

Μάθημα: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

Συγγραφείς: Χ. Δουληγέρης, Α. Βακάλη, Σ. Γκρίζαλης, Χ. Πάτσα, Γ. Σούλτης

Το μάθημα «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» διδάσκεται  4 ώρες την εβδομάδα, εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και Τεχνικές για ανάπτυξη εφαρμογών στο Διαδίκτυο ώστε να είναι ικανός να τις αξιοποιεί επαρκώς και να υποστηρίζει τους χρήστες τους.

Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών I

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

Συγγραφείς: Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος

Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών Ι» διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα, 3 Θεωρητικά και 1 Εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό : να αποκτήσει ο μαθητής βασικές γνώσεις στα συστήματα επικοινωνιών, στα είδη διαμόρφωσης σήματος και να είναι τεχνολογικά ενήμερος στα πιο σύγχρονα συστήματα ψηφιακής επικοινωνίας.

Μάθημα: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

 

 

Σχολικό βιβλίο: Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου

Συγγραφείς: Θ. Τσιλιγκιρίδης, Ι. Αποστολάκης, Γ. Φούσκας, Κ. Πατριαρχέας

Το μάθημα «Βασικές Υπηρεσίες του Διαδικτύου» διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις βασικές αρχές, τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου ώστε να είναι ικανός να τις αξιοποιεί επαρκώς και να υποστηρίζει τους χρήστες του.

Μάθημα: Συντήρηση Υπολογιστών

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Συντήρηση Υπολογιστών

Συγγραφείς: Χρ. Μελέτης, Σ. Μπουρέλος, Κ. Πεκμεστζή, Ι. Σιφναίος

Το μάθημα «Συντήρηση Υπολογιστών» διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής ικανότητες αφενός επαρκείς και στέρεες γνώσεις γνώσεις που αφορούν στο υλικό και στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών και αφετέρου πρακτική εμπειρία που θα του επιτρέπει να συναρμολογεί, να αναβαθμίζει  και να συντηρεί προσωπικούς υπολογιστές.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ (Γ’ Τάξη)

Μάθημα: Δομημένος Προγραμματισμός

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Προγραμματισμός Υπολογιστών

Συγγραφείς: Α. Σιδερίδης, Κ. Γιαλούρης, Σ. Μπακογιάννης, Κ. Σταθόπουλος

Το μάθημα «Δομημένος Προγραμματισμός» διδάσκεται 5 ώρες την εβδομάδα, 3 Θεωρητικά και 2 Εργαστηριακά (εφαρμογή) και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής ικανότητες  μεθοδολογικού χαρακτήρα,  να μπορεί να επιλύει απλά προβλήματα  και να αναπτύσσει απλές εφαρμογές  σε προγραμματιστικό περιβάλλον

 

 

Μάθημα: Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

Συγγραφείς: Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος

Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ» διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα, 3 Θεωρητικά και 1 Εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό : να αποκτήσει ο μαθητής στέρεες γνώσεις που αφορούν, στις επικοινωνίες δεδομένων και στα δίκτυα υπολογιστών, με έμφαση στη δομή, στην ταξινόμηση και στην περιγραφή των προτύπων τους, ώστε να είναι ικανός να διαχειρίζεται και να κάνει ρυθμίσεις ενός δικτύου υπολογιστών.

Μάθημα: Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Λειτουργικά Συστήματα

Συγγραφείς: Γ. Γώγουλος, Π. Εξαρχάκος, Α. Ζήσου, Ι. Κάβουρας, Κ. Λιβαδάς

Το μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα» διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία, που θα του επιτρέπουν να μπορεί να συντηρεί σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα πολλών χρηστών.

Μάθημα: Βάσεις Δεδομένων

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Βάσεις Δεδομένων

Συγγραφείς: Κ.Ζαχαρής, Ν.Κασιμάτης, Χ.Κουνιάκης, Ι.Μανωλόπουλος, Θ.Οικονόμου

Το μάθημα «Βάσεις Δεδομένων» διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα, 1 Θεωρητικά και 3 Εργαστηριακά (εφαρμογή) και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής  όλες τις γνώσεις που θα του επιτρέπουν  να αναγνωρίζει και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα  των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί  σε περιβάλλον Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS)  και να μπορεί να υλοποιεί απλές εφαρμογές  σε περιβάλλον ΣΔΒΔ.

Μάθημα: Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Προγραμματισμός Υπολογιστών Με Visual Basic

Συγγραφείς: Γ. Βουτυράς, Α. Βιδιαδάκης, Π. Ματζάκος, Χ. Σκουρλάς

Το μάθημα «Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό Περιβάλλον (Visual Programming)» διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να αποκτήσει ο μαθητής τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τεχνικές για ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον.

Μάθημα: Εφαρμογές Πολυμέσων

 

 

 

Σχολικό βιβλίο: Εφαρμογές Πολυμέσων

Συγγραφείς: Ν. Αβραντίνης, Γ. Αναστασόπουλος, Β. Μπελεσιώτης, Ν. Σγούρος, Σ. Σωτήρχος, Θ. Παναγιωτόπουλος

Το μάθημα “Εφαρμογές Πολυμέσων” διδάσκεται 4 ώρες την εβδομάδα εργαστηριακά και έχει γενικό σκοπό: να εξοικειωθεί ο μαθητής με τις βασικές έννοιες και τις τεχνολογίες των πολυμέσων, ώστε να αναλύει τα χαρακτηριστικά τους, τη δομή τους και τον τρόπο λειτουργίας τους, να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων, να γίνει ικανός να αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και να συμμετέχει σε διαδικασίες σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγησης αντίστοιχων εφαρμογών.

 

 


.
 

Σημειώσεις Μηχανολόγων

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday64
mod_vvisit_counterYesterday45
mod_vvisit_counterThis week170
mod_vvisit_counterLast week135
mod_vvisit_counterThis month588
mod_vvisit_counterLast month881
mod_vvisit_counterAll days110359

Έχουμε: 51 επισκέπτες συνδεδεμένους
Your IP: 10.2.34.21
 , 
Today: Αυγ 24, 2017


H ιστοσελίδα του
1ου ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και συντηρείται από τον 
καθηγητή
Κοτσιφάκο Δημήτριο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ . . .


« Προσοχή επείγον!!!

Ξεκινά το 4ο έτος μαθητείας για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ. Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.»

Έχουμε 51 επισκέπτες συνδεδεμένους